Νέα κυκλοφορία: Θεοχάρης Ράπτης, «Μουσική Παιδαγωγική, μία Συστηματική Προσέγγιση με Εφαρμογές για την Προσχολική Ηλικία»

Το βιβλίο έχει ως στόχο του να προτείνει έναν τρόπο συστηματικής παρουσίασης του επιστημονικού πεδίου της Μουσικής Παιδαγωγικής, που θα συνεισφέρει στην αποσαφήνιση κάποιων βασικών εννοιών, στην κατανόηση της διάρθρωσης των ερευνητικών κατευθύνσεων, στην επιστημονική επάρκεια του παιδαγωγού και στην αποτελεσματικότητά του στην πράξη. Επιπλέον, προσεγγίζει συστηματικά όλο το πεδίο της μουσικοπαιδαγωγικής θεωρίας και πράξης, καλύπτοντας τις βασικότερες ερευνητικές κατευθύνσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια στον χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές παιδαγωγικών και μουσικών τμημάτων, αλλά και σε όσους έχουν την κοινωνική ευθύνη για τη θεσμική διαμόρφωση της προσχολικής αγωγής.

Newsletter