Νέα κυκλοφορία: Λιάνα Χαρατσή, «Η διδασκαλία των κλιμάκων στο πιάνο με την τέχνη της δακτυλοθεσίας»

Στο δεύτερο βιβλίο της σειράς Παιδαγωγική του Πιάνου της Λιάνας Χαρατσή από τις εκδόσεις Orpheus του Μουσικού Οίκου Π. Νικολαΐδου παρουσιάζεται μια νέα δακτυλοθετική – τεχνική προσέγγιση για τη διδασκαλία των κλιμάκων στο πιάνο και ταυτόχρονα εισάγεται η τέχνη της δακτυλοθεσίας, μέσα από τις κλίμακες.

Η ανάπτυξη της τεχνικής του πιάνου είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη και με την κατάλληλη δακτυλοθεσία. Το γιατί και πώς δακτυλοθετούμε είναι το κλειδί για μια αβίαστη Prima-Vista, μια γρηγορότερη εκμάθηση των κομματιών και μια άψογη ερμηνεία.

Το βιβλίο απευθύνεται σε δασκάλους πιάνου και μαθητευόμενους σπουδαστές με την ευχή για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη.

Newsletter